Trải nghiệm chế độ Dark Mode của Google Chrome trên Windows 10

Theo như thông tin nhận được, Google sắp cập nhật
chế độ 
Dark Mode cho
người dùng Windows 10. Một số sản phẩm hay dịch vụ của họ
như 
YouTube cũng sẽ
được cập nhật. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm chế
độ 
Dark Mode chính gốc
từ 
Google xem thế nào
nhé.

Hiện tại Google chưa phát hành tùy chọn mở chế độ
Dark Mode trên Chrome bản ổn định, tuy nhiên bạn có thể trải
nghiệm chúng qua phiên bản 
Google Chrome
Canary
 (phiên bản thử nghiệm tính năng của
Google).

 • Tải xuống Google Chrome
  Canary
   ở link: Chrome
  Canary
 • Sau khi cài đặt Chrome Canary, hãy nhấp chuột phải lên
  icon của ứng dụng và chọn Properties. Trong mục Target, đằng
  sau “chrome.exe” hãy cách ra một khoảng trắng và thêm vào
  “-force-dark-mode”. Click Apply 
  hoàn tất.

Khi chế độ Dark
Mode
 được kích hoạt, toàn bộ giao diện của
Google Chrome sẽ chuyển từ trắng sáng đen. Một sự kết hợp tuyệt
vời với chế độ 
Dark
Mode
 của YouTube.

Đây mới chỉ là bản thử nghiệm nên chưa thật sự hoàn hảo,
tuy nhiên đây là một tin vui vì đa số người dùng đều thích giao
diện tối khi sử dụng trình duyệt.

Từ ngày 1/1/2019 Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực với 20 nhóm hành vi bị cấm thực hiện trên mạng

Luật An ninh mạng sẽ chính thức có hiệu
lực từ ngày 1/1/2019 sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp
thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh
mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm
trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Từ các quy định nằm ở
nhiều điều khác nhau của Luật an ninh mạng, có thể gom lại 20
nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên mạng. Trong số đó, có
nhiều hành vi đã bị cấm trên mạng trước đây hoặc chỉ mới cấm
ngoài đời và nay cấm cả trên mạng.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật
An ninh mạng sáng 12/6.

20 nhóm hành vi bị cấm trên mạng từ
1/1/2019:

1. Đăng tải, phát tán thông tin có nội dung tuyên truyền
chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2. Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa
gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước CHXHCN
Việt Nam.

3. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá
hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân
biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.

4. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân,
gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn
cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ,
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
khác.

5. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng
tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ
tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

6. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm
tội.

7. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động
gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công
cộng.

8. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục,
vu khống.

9. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm
trật tự quản lý kinh tế.

10. Thực hiện hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà
nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân.

11. Có hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh
bạc qua mạng Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên
nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không
gian mạng.

12. Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức,
cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao
đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của
người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng các phương tiện thanh
toán trái phép.

13. Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ
thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp
luật.

15. Có hành vi khác sử dụng không gian mạng vi phạm pháp
luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

16. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp
mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền
điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc
phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc
gia.

17. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần
mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng
máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây
hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn
thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

18. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ
an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác
dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

19. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng
để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an
toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
hoặc để trục lợi.

20. Có hành vi khác vi phạm quy định của Luật an ninh
mạng.

Xem chi tiết hơn:
Tại điều 8 Luật An ninh mạng, các hành vi bị
nghiêm cấm gồm:

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau
đây:

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật
này;

b) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc,
lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá
hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân
biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân,
gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó
khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành
công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân khác;

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người;
đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần
phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng
đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm
tội.

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp
mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm
quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt
hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc
gia.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần
mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng
máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây
hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn
thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo
vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất
tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng
để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an
toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
hoặc để trục lợi.

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật
này.

Đồng thời, tại khoản 1, điều 18 của Luật này
quy định: Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông
tin, phương tiện điện tử vi phạm pháp luật về an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm:

a) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có
nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và
hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này;

b) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua
mạng internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền
internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian
mạng;

c) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ
chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu
thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản
ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng các
phương tiện thanh toán trái phép;

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ
thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp
luật;

e) Hành vi khác sử dụng không gian mạng vi phạm pháp
luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 có nội
dung như sau:

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên
truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao
gồm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân
dân;

b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược,
chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân
các nước;

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ
nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động
gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao
gồm:

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ,
tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống
chính quyền nhân dân;

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập
đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở
hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh,
trật tự.

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục,
vu khống bao gồm:

a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của
người khác;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy
tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm
trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng
hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại
giấy tờ có giá khác;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài
chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử,
kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng
khoán.

5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự
thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các
hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ
quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Và khoản 1 điều 17 có quy định như
sau:

1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí
mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng bao
gồm:

a) Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin
thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác; bí mật kinh doanh, bí
mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh
hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân;

b) Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin
thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác; bí mật kinh doanh, bí
mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư được truyền
đưa, lưu trữ trên không gian mạng;

c) Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa các biện
pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin
thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí
mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư;

d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật
cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư trái quy định của
pháp luật;

đ) Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc đàm
thoại;

e) Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật
công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
và đời sống riêng tư.

Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của các bộ Công an,
Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành có trách
nhiệm khi phát hiện các hành vi vi phạm, tránh bỏ sót các văn
bản vi phạm pháp luật. Cạnh việc xử lý hoạt động vi phạm
an ninh mạng thì những hoạt động bảo vệ thông tin, đảm bảo an
ninh mạng cũng được quy định thành những nguyên tắc cụ
thể.

Việc tuyển chọn, đào tạo, phát triển, giáo dục, phổ biến
kiến thức về an ninh mạng thì luật không cấm sử dụng những ứng
dụng công nghệ trên các trang mạng xã hội như Google, Facebook,
Zalo… Nhưng luật sẽ kiểm soát chặt chẽ thông tin, tránh
những thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng tuyên truyền,
kích động người dân chống phá Nhà nước…

Windows 10 chính thức vượt mặt Windows 7 trở thành hệ điều hành được dùng nhiều nhất trên thế giới

Theo thống kê mới nhất
từ 
Netmarketshare cho
thấy, 
Windows
10 
cuối cùng cũng đã vượt
qua 
Windows
7
 vào cuối năm 2018 vừa qua khi số
liệu cho thấy vào tháng 12 năm
2018, 
Windows
10
 đã
chiếm 
39,22% thị
phần, nhiều hơn một chút so
với 
36,90% thị phần
của 
Windows 7.
Đây là thông tin mà Microsoft đã chờ đợi từ rất lâu.

Mất rất nhiều thời gian, nhưng Windows 10
giờ đã trở thành HĐH máy tính để bàn được sử dụng nhiều
nhất

Windows 10 được phát
hành chính thức vào năm 2015 với tham vọng trở thành hệ điều
hành cho một tỷ thiết bị của Microsoft trong vòng chưa đầy hai
năm. Mặc dù Windows 10 vẫn chưa đạt được mục tiêu đó, nhưng ít
nhất nó đã vượt qua được đối thủ gây trở ngại lớn nhất của nó –
chính là 
Windows
7
. Nhiều fan gốc của Windows đã tiếp tục
sử dụng 
Windows
7
 bất chấp việc Microsoft giới thiệu
một số tính năng thân thiện với người dùng trên Windows 10.
Microsoft cũng gọi 
Windows
10
 
là bảo mật nhất vì hệ điều hành
này luôn được cập nhật các bản vá bảo mật hàng tháng từ
chính 
Microsoft.

Khi Microsoft chính
thức 
ngừng hỗ trợ Windows
7
 vào đúng một năm
vào 
tháng 1 năm 2020, nhiều
khả năng ngày càng nhiều người dùng Windows 7 sẽ phải
cắn răng” và nâng cấp
lên Windows 10. Vì phần lớn người dùng Windows 7 đang sử dụng
phiên bản doanh nghiệp cho nên Microsoft sẽ có những động thái
mạnh mẽ để thúc đẩy các đối tác của mình chuyển sang dùng
Windows 10 mới nhất.

Windows 10 đã không có
một chuyến đi dễ dàng . Không giống như các hệ điều hành khác,
Windows 10 phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ người
tiền nhiệm của chính nó và những fan hâm mộ không muốn nâng cấp
lên HĐH mới nhất. Nhưng giờ
đây, 
Windows
10
 đã trở
thành 
hệ điều hành được sử dụng nhiều
nhất trên thế giới 
mặc dù có rất nhiều
vấn đề khác nhau xung quanh Windows 10.

Theo: Techrum.vn | Thống kê:
Netmarketshare

Xuất hiện hình ảnh thực tế Samsung Galaxy S10 có màn hình “nốt ruồi”

Samsung sẽ chính thức giới thiệu
Galaxy S10 vào tháng 2. Tuy nhiên, hình ảnh
mới nhất về model này đã xuất hiện trên trang cá nhân của vua
tin đồn Evan Blass.

Evan Blass – người chuyên cung
cấp các thông tin rò rỉ có tính chính xác cao trên thị trường
di động vừa đăng tải hình ảnh về mẫu Galaxy
S10
lên Twitter, khiến người ta tin rằng đây chính là
chân dung của mẫu di động Android mới từ Samsung.

Theo hình ảnh rò rỉ, Galaxy S10 có màn
lớn và các cạnh được làm mỏng đáng kể. Đồng thời, model này sẽ
được trang bị camera selfie nằm trong màn hình ở góc phải thay
vì trái như mẫu Galaxy A8s.

Hình ảnh rò rỉ mới nhất về Galaxy S10.
Ảnh:
 Evan Blass

Evan Blass cho biết đây là
Galaxy S10 phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra máy
còn có phiên bản thấp hơn với kích thước màn hình nhỏ và một
phiên bản “Plus” kích thước màn hình lớn, trang bị kết nối
5G.

Samsung là một trong số ít những thương
hiệu không chạy theo xu hướng smartphone màn hình khuyết đỉnh
trong năm 2018. Nhưng với xu hướng màn hình “nốt ruồi”, hãng có
thể trang bị cho nhiều smartphone của mình, mở màn là mẫu
Galaxy A8s (ra mắt vào giữa tháng 12 năm ngoái tại Trung
Quốc).

Trước đó, tài khoản Twitter Ice
universe
đã đăng tải thông tin về kích thước màn
hình của Galaxy S10. Theo đó, máy sẽ có 4 phiên bản bao gồm
Galaxy S10 Lite 5.75 inch, Galaxy S10 6.11 inch, Galaxy
S10+ 6.44 inch và Galaxy S10 phiên bản 5G 6.66
inch.

Dự kiến, máy sẽ được giới thiệu vào ngày 20/2. Hiện tại,
Samsung vẫn chưa lên tiếng về các thông tin rò
rỉ của Galaxy S10.

Theo: Evan Blass

Apple chính thức thu hồi và ngừng bán iPhone 7/8 tại Đức vì vi phạm bản quyền của Qualcomm

Như DũngTech thông tin trước
đó, khoảng cuối tháng 12 toà án Đức đã ra phán quyết Apple vi
phạm bản quyền bằng sáng chế tính năng tiết kiệm pin thông minh
trên smartphone của Qualcomm, toà án Quận Munich ra lệnh yêu
cầu Apple dừng bán những model iPhone 7 và iPhone 8 trên các
cửa hàng Apple Store tại Đức.

Hôm nay, Apple đã thực hiện theo lệnh của toà án, tất cả
các mẫu iPhone 7/8/Plus đã bị gỡ khỏi website bán hàng cũng như
cửa hàng của hãng tại quốc gia này. Apple có tổng cộng 15 Apple
Store ở Đức và tất cả đều không bán iPhone 7/8/Plus nữa.

Dưới đây là giao diện trên website Apple ở Đức trước và
sau khi thi hành theo lệnh cấm của toà:

Lệnh cấm cũng buộc Apple phải thu hồi những mẫu iPhone
nói trên khỏi các cửa hàng bên thứ ba, tuy nhiên đây là quá
trình khá phức tạp và hiện tại thì các cửa hàng và trang bán
hàng trực tuyến khác tại Đức vẫn còn bán các mẫu iPhone vi
phạm.

Do Apple tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo, nên để phán
quyết có hiệu lực tức thời, Qualcomm đồng ý bỏ ra số tiền 1,34
tỉ EUR để thế chấp. Số tiền này sẽ được giữ lại để đền bù phòng
trường hợp Apple lật ngược thế cờ trong tương lai.