Microsoft ra mắt cửa hàng extension dành cho Microsoft Edge nhân Chromium

Microsoft đang cố gắng phát triển trình
duyệt Microsoft Edge phiên bản mới dự vào nhân
Chromium, với khoảng thới gian nhanh nhất có thể. Mới đây,
phía Microsoft đã xây dựng một website liệt kê
các tiện ích mở rộng (Extension) có sẵn cho Edge.

Website này hoạt động tương tự như Chrome
Store
hoặc website cung cấp tiện ích cho Opera với
nhiều extension thuộc các chủ đề sau:

  • Chặn quảng cáo và quản lý mật khẩu
  • Giáo dục
  • Mua sắm
  • Hiệu suất
  • Một số tiện ích dành cho lập trình
    viên

Link xem: Microsoft
Edge Insider Addons

​Do được xây dựng
dựa trên Chromium, thế nên, Microsoft Edge
mới vẫn hỗ trợ toàn bộ các extension được phát triển cho
Google Chrome và đưa lên kho extension. Tuy nhiên, Microsoft
sẽ tạo và duy trì kho extension riêng của mình với những
add-on được khuyên dùng dành cho người dùng Edge và sẽ được
gán vào mục ưa thích khi cài đặt trình duyệt mới này.

Website này được tạo ra dành cho Microsoft Edge
Chromium
nên sẽ không hoạt động với trình duyệt
Microsoft Edge hiện tại. Đây là một bước
tiến khá lớn cũng như xác nhận rằng Microsoft đang tích cực
phát triển Microsoft Edge. Người dùng có
quyền hy vọng vào Microsoft Edge Chromium
với tất cả tính năng hữu ích trong trình duyệt Chrome, cùng
độ hao tốn RAM ít hơn.